Управління проектами та проектний менеджмент Intasker

Для успішної проектної діяльності особливо важливо забезпечити повноцінний менеджмент та контроль реалізації всіх поставлених завдань. Для цього використовується управління проектом (Project Management) - застосування власних чи сторонніх знань, практичних навичок та умінь, інформаційних, технічних та інших інструментів з метою задоволення та/або перевищення очікувань замовника конкретного проекту.

В даний час проектний менеджмент перетворився на самостійний напрямок управлінської діяльності, отримавши власну методологію та інструментарій. Велике значення для розвитку мистецтва управління проектами мала поява електронних систем, які в єдиному інформаційному просторі дозволяють контролювати всі аспекти діяльності групи виконавців або цілої організації.

Саме таким комплексним рішенням є система Intasker

Intasker

З її допомогою ви зможете легко керувати всіма своїми завданнями – як робітниками, так і особистими, контролювати діяльність своєї команди та досягати більшого за менших витрат часу та ресурсів!

Починай роботу з Intasker безкоштовно!

Пропонований нами продукт – це великий інструментарій для проектної діяльності, який включає всі необхідні функції як для рядових членів команди, так і для керівників, аудиторів, замовників та інших зацікавлених осіб. Особливістю системи Intasker, що вигідно виділяє її на тлі конкурентів, є можливість підключення до єдиного робочого простору необмеженої кількості користувачів. І для кожного з них ви зможете налаштувати індивідуальні права доступу до тієї чи іншої частини проекту.

Вартість доступу до всіх інструментів системи управління проектами Intasker складає від €10, що вигідно виділяє її серед інших рішень аналогічного призначення. При цьому кожен новий користувач має можливість оцінити весь потенціал використання Intasker для своєї діяльності абсолютно безкоштовно – надається безкоштовний доступ до всього широкого функціоналу системи. Вам не потрібно платити за невідомий продукт – спробуйте його у справі, розберіться з усіма пропонованими інструментами і після цього прийміть справді виважене рішення!

Як проектне керування може допомогти вашій команді?

Впровадження у свою проектну діяльність багатофункціональної та інформативної системи управління забезпечить при грамотному використанні широкий спектр позитивних ефектів. До основних корисних аспектів використання такого інструментарію можна віднести:

 • Можливість чітко визначити сферу відповідальності кожного члена команди.

  Можливість чітко визначити сферу відповідальності кожного члена команди.

  Завдяки цьому наявний людський ресурс буде рівномірно розподілений за всіма наявними завданнями.

 • Контроль завантаженості та продуктивності виконавців.

  Контроль завантаженості та продуктивності виконавців.

  Intasker дозволить вам у будь-який зручний час побачити, на якому етапі роботи знаходиться той чи інший учасник команди, наскільки ефективно він використовує робочий час.

 • Можливість оперативно змінювати сферу відповідальності.

  Можливість оперативно змінювати сферу відповідальності.

  Використовуючи електронну систему менеджменту проектів, що включає функціонал загального чату та інших засобів комунікації, можна в короткі терміни змінити відповідальних.

Головне, що дасть вашій команді впровадження системи проджект-менеджменту - це можливість отримання централізованого інструменту контролю та управління всіма поставленими цілями та завданнями проектів. В результаті підвищується ефективність всієї команди, а, отже, і прибутковість виконуваної роботи.

Чому вам потрібне проектне управління?

Дані міжнародних досліджень, що проводяться американським Інститутом управління проектами, показують, що практичне використання інструментів та технологій управління проектами дозволяє суттєво підвищити результативність такої діяльності:

 • організації з достатнім досвідом проектного управління досягають мети, що стоять перед ними, на 250% частіше;
 • відчутну вигоду від використання таких інструментів відзначає понад 60% компаній, які брали участь у дослідженні;
 • частка організацій, які впроваджують у свою проектну діяльність сучасні системи проджект-менеджменту, з кожним роком зростає.

Отже, використання таких систем потрібно як підвищення своєї ефективності, а й збереження конкурентоспроможності у своїй ніші. Це, у свою чергу, сприятиме появі нових клієнтів та замовлень, а в результаті – зростанню обсягів прибутку.

Використання традиційних інструментів менеджменту на сучасному етапі, на думку більшості експертів, не може забезпечити належної ефективності через велику кількість завдань та поточних процесів. Контролювати всі етапи, роботу всіх членів команди, оперативно реагувати на умови діяльності, що змінюються, і проміжні результати без функціональної цифрової системи практично неможливо. Саме для цього і було розроблено Intasker.

Переваги впровадження системи управління проектами

 • Оптимізація всієї маси проектів, що виконуються вашою командою
 • Більш ефективний та раціональний розподіл та контроль витрачання всіх необхідних ресурсів фінансових, технічних, людських тощо. Попередження перевитрати наявних коштів
 • Підвищення ефективності планування та управління ризиками
 • Можливість точного контролю тимчасових рамок проекту, прогресу виконання всіх його завдань, запобігання простроченням
 • Своєчасне виявлення проектів, які фактично нездійсненні у встановлені терміни. Це допоможе уникнути неустойок з боку замовників та не допустити перевитрати ресурсів на нецільові завдання
 • Автоматизація складання звітної інформації
 • Взаємодія з усіма членами команди в реальному часі
 • Економія робочого часу керівника за рахунок оперативного доступу до всієї необхідної інформації, засобів комунікації, календаря, звітів та іншого інструментарію
 • Спрощення документообігу та складання звітності, а також загальне підвищення якості реалізації проектів

Intasker – це високоефективний інструмент, в якому передбачені всі необхідні функції. Його використання допоможе підвищити загальну ефективність вашої команди, а також індивідуальну продуктивність кожного її учасника. При цьому для отримання доступу до всіх можливостей управління проектами потрібно заплатити всього від €15 – мабуть, це найкраща пропозиція на сучасному ринку PM-систем!

Сучасні методи управління проектами

У сучасному проект-менеджменті використовується безліч управлінських методик різного характеру, кожна з яких має свої індивідуальні особливості. Вибір того чи іншого підходу має здійснюватись у кожному окремому випадку індивідуально з урахуванням специфіки проекту. Однак можна виділити найпоширеніші технології управління, які знаходять застосування під час вирішення широкого кола проектних завдань. До них належать такі:

 • Класичний підхід

  Класичний підхід

  У його основі – розбиття цілісного проекту на послідовні завдання. Щоб перейти до наступного етапу, необхідно повністю завершити попередній. Такий метод застосовується у проектах, котрим обов'язковою умовою є чітке дотримання послідовності дій. Перевагою класичного підходу є те, що кінцева мета проекту визначається спочатку, що спрощує планування та підвищує стабільність всього процесу реалізації проекту. У той же час цей метод практично не зазнає змін, що робить можливості його застосування в сучасній проектній сфері обмеженою.

 • Agile

  Agile

  Це ціла група гнучких методик менеджменту, що використовує принцип поділу єдиного проекту на окремі міні-проекти та їхнє паралельне виконання. Використовуючи підсумки підпроектів, можна швидше отримати потрібний підсумковий результат. Крім того, сімейство методів Agile дозволяє без шкоди продуктивності та робочому процесу вносити зміни до змісту завдань. За такої поширеності Agile, як і раніше, залишається не конкретною методологією проектного менеджменту, а набором управлінських принципів та ідей, тому кожна команда може повністю адаптувати його під свої потреби.

 • Scrum

  Scrum

  Розроблений на основі Agile у 1986 році, цей гнучкий фреймворк отримав чітку та зручну структуру. Тут поєднуються переваги класичного структурованого підходу та гнучкості сучасних методик, що забезпечує широкі можливості використання методу «Скрам» при реалізації різних проектів. Так само, як і в традиційному Agile, ведення проектів при використанні Scrum-метода вимагає їхнього поділу на кілька підзавдань. Залежно від пріоритетності того чи іншого завдання вони поєднуються в 2-4-тижневі спринти, за результатами якого замовнику надається проміжний результат. Після цього починається наступний спринт.

 • Lean

  Lean

  Ця методологія далі розвиває принципи Agile та Scrum, додаючи до розбиття проекту на окремі незалежні завдання певний набір етапів. Іншими словами, кожне підзавдання отримує свої індивідуальні етапи реалізації. При цьому жоден з етапів не має фіксованих кордонів, як, наприклад, у Scrum, де кожен спринт повинен укладатися у строго визначені терміни. Від класичного послідовного підходу Lean відрізняється можливістю виконувати кілька ланцюжків завдань одночасно. Однак це при неправильному підході до управління проектом може призвести до його затягування. Крім того, цей метод передбачає ретельне опрацювання кожного завдання - навіть тих, які можуть бути вирішені і без цього.

 • Kanban

  Kanban

  Метод управління проектами від фахівців компанії Toyota. Його відрізняє «принцип супермаркету» - всі завдання, навіть призупинені, мають на увазі, як весь асортимент продукції на полицях магазину. Що ж до обмеження часу виконання завдань, розподіл обов'язків тощо., у цих питаннях Канбан значно демократичніший, ніж Scrum, Lean та інші. Головною одиницею реалізації проекту тут виступають етапи операційного потоку, які у вигляді стовпців. На них відображаються картки-завдання. Кількість завдань кожного етапу обмежується умовами проекту, тому можна легко простежити, який із завдань утворюється затримка.

 • PRINCE2

  PRINCE2

  Основний метод управління проектами, що використовується урядовими установами Великобританії та багатьох інших європейських (і не лише) держав. У ньому поєднується класичний лінійний підхід і система вдосконалення якості, що дозволяє кожному етапі досягати вищих показників. Ця управлінська технологія підходить для проектів, де вкрай важливо забезпечувати безперервний контроль через загрозу великих втрат за негативного результату. У той же час вона не підходить для проектів із високим ступенем невизначеності. Також її використання у гнучких проектах створює суворий розподіл ролей.

У системі управління проектами Intasker передбачена можливість використання технологій Agile та Scrum. Це робить її відповідним варіантом для широкого спектру завдань та сфер діяльності!

Приєднуйся до команди користувачів Intasker вже сьогодні!

Зареєструйтесь в системі Intasker – і отримайте безкоштовний доступ до всіх функцій та переконайтеся у корисності запропонованого нами інструменту на практиці! А вже після цього ви зможете вирішити для себе, чи підходить наш продукт вашої діяльності.

Intasker сьогодні – це:

 • 400+

  Проект Intasker було засновано у 2017 році – і за цей час у ньому зареєструвалися понад 400 компаній

 • 100 000+

  На сьогоднішній день користувачами створено понад 100 000 завдань

 • 50 000+

  Успішно завершено вже понад 50 000 завдань

 • × 200%

  Темпи приросту кількості користувачів, проектів та завдань постійно збільшуються.

І ці показники постійно лише зростають. Приєднуйтесь і ви до великої аудиторії, яка вже оцінила всі можливості нашого продукту, у тому числі й у питаннях обліку трудового часу співробітників! Оцініть комплексний підхід до управління проектною діяльністю!