Scrum методологія управління проектами Intasker

На сучасному ринку ключовим фактором успіху і конкурентоспроможності стає гнучкість діяльності, можливість швидко адаптуватися до умов, що змінюються. І для цього потрібне використання відповідних інструментів управління – таких, як Scrum, що останнім часом став неймовірно популярним і затребуваним. Це не просто перелік методів і правил, це насамперед спосіб організувати роботу всієї команди, при цьому не використовуючи строгі обмеження та рамки.

Фреймворк Scrum – це можливість швидко випускати та модернізувати продукти за зміни ринкових вимог.

Intasker

Скрам не надасть вам строго регламентованої схеми роботи, але забезпечить набір правил, відповідно до яких співробітники самостійно вибудовують свій робочий процес.

У цьому полягає ключова відмінність фреймворку від методології. Остання наказує певний порядок дій, наприклад, зобов'язує менеджера проекту проводити аналіз роботи щоп'ятниці.

Фреймворк дозволить членам вашої команди самостійно визначати оптимальний процес роботи – зокрема, особисто вирішувати, з якою періодичністю потрібно готувати звіти.

Методологія і правила Scrum широко застосовуються в різних сферах діяльності, для яких потрібно залучення великої кількості фахівців різного профілю.

Як показує практика, впровадження у діяльності принципів та методів Scrum дозволяє підвищити ефективність управління командою фахівців у будь-якій галузі.

 • Розробка ПЗ

 • Створення сайтів та web-додатків

 • Менеджмент та адміністрування

 • Проектна діяльність практично будь-якого характеру

Це парадокс, але факт залишається фактом - цей фреймворк, що заперечує у своїй суті традиційні методи управління, може стати дуже ефективним інструментом для класичних менеджерів. Оцініть можливості та переваги Scrum і ви – у цьому вам допоможе система управління проектами Intasker! Пропонований нами сервіс повністю відповідає принципам Скрам і забезпечує вам одночасно свободу вибору організаційної структури для своїх проектів, можливість надати виконавцям достатні повноваження і в той же час забезпечити комплексний контроль усієї діяльності!

Основні поняття у Scrum

Щоб розібратися в принципах роботи методів Scrum, необхідно розібратися в його термінології. Це допоможе полегшити процес використання фреймворку та прискорить його впровадження у діяльність вашої команди.

 • Власник продукту (Product Owner)

  Запрошуйте до проектів необхідну кількість співвиконавців та задавайте їм індивідуальні права доступу.

 • Scrum-майстер (Scrum master)

  Від нього залежить розуміння принципів Скрам усіма учасниками команди, також він відповідає за організацію ефективної роботи, внутрішнє спостереження за нею, взаємодію з усіма співвиконавцями.

 • Скрам-команда (Scrum Team)

  Команда спеціалістів різного профілю виконує весь комплекс робіт над продуктом. Головна особливість скрам-команди в тому, що тут немає ієрархії співробітників – команда сама визначає для себе завдання, вони не надходять згори. Відповідальність за результат колективна, кожен відповідає за свою сферу.

 • Історія користувача (User Story)

  Перелік вимог до підсумкового товару з погляду його споживачів.

 • Беклог продукту (Product Backlog)

  Комплекс User Story із пріоритетними умовами.

 • Спринт (Sprint)

  Робота за правилами Scrum будується з окремих циклів - спринтів, що тривають, як правило, від 1 до 4 тижнів і включають той чи інший список завдань - беклог. За результатами кожного спринту досягається кінцевий результат – частина програми, розділ сайту тощо.

 • Scrum-дошка (Scrum board)

  Інструмент візуалізації роботи команди дозволяє ділити завдання на завершені, що виконуються в даний час і ще не розпочаті. Також на дошці можна розподілити завдання пріоритету.

 • Щоденний скрам (Daily Scrum)

  Регулярні зустрічі команди, які проводяться в офісі або через віртуальний чат. Тут обговорюються результати роботи за минулий день, плани на поточний, а також труднощі, що виникли.

 • Інкремент продукту (Product increment)

  Проміжний результат, який отримується за результатами проведеного спринту.

Більш детальну інформацію про Scrum наведено у фундаментальному посібнику «Scrum guide», переклад якого виконано на безліч мов - тут можна знайти відповіді на всі питання щодо використання цього фреймворку у вашій діяльності!

Intasker – Scrum-система для вашої команди

Пропонований нами сервіс допоможе вам легко та ефективно впровадити принципи Scrum у свою діяльність! Використовуйте його широкий інструментарій для організації діяльності всієї своєї команди, контролю та управління нею. Ось лише деякі можливості Intasker, в яких втілюються принципові засади методу управління проектами Scrum:

 • Створюйте команду зі спеціалістів різного профілю

  Ви можете підключити до виконання проекту необмежену кількість співвиконавців, кожен з яких отримує індивідуальні повноваження та функції

 • Формуйте списки завдань, у яких можна задати їм пріоритет та термін виконання

  Використовуйте їх як треки для побудови оптимальної робочої системи

 • Використовуйте широкі можливості спілкування між усіма членами вашої команди

  Для цього в Intasker є повноцінний чат, можливість додавання коментарів до проектів, його етапів та завдань, прикріплення документів та посилань

 • Проводьте щоденні скрами в найзручніших умовах

  Intasker допоможе вам забезпечити комунікацію в реальному часі всіх членів вашої команди, незалежно від того, де вони знаходяться

 • Оцінюйте трудовитрати та витрати робочого часу

  Отримуйте можливість оптимізувати діяльність усієї вашої команди

У системі управління проектами Intasker передбачена можливість надати кожному члену вашої команди можливість працювати незалежно від інших фахівців, збільшені повноваження, оптимальний набір робочих інструментів та прав доступу.

У той же час ви отримуєте можливість ретельно контролювати всі аспекти діяльності вашого колективу, кожного учасника, оперативно змінювати завдання, перерозподіляти їх між виконавцями, редагувати призначені терміни. Все саме так, як і вимагає Scrum – відходячи від традиційних основ менеджменту Intasker надає великі можливості для ефективного управління діяльністю!

Оцініть усі можливості Intasker абсолютно безкоштовно!

Пропонований нами сервіс містить у собі всі необхідні інструменти, які допоможуть оптимізувати діяльність вашого колективу незалежно від його чисельності:

 • Розподіляйте ролі та функції між співробітниками

 • Створюйте будь-яку кількість завдань, призначайте для них індивідуальні умови та часові рамки

 • Контролюйте прогрес по кожному із завдань у режимі реального часу

 • Визначайте пріоритет для кожного із завдань

 • Візуалізуйте свої цілі та плани за допомогою діаграм Ганта та зручного календаря

 • Налаштовуйте розсилку повідомлень та нагадувань – і ваші співробітники не пропустять жодної важливої події!

Найголовніше, що пропонує вам Intasker, - це гнучкість управління діяльністю у повній відповідності до принципів Scrum!

З нашою системою ви зможете оперативно змінювати вміст та умови завдань, перерозподіляти навантаження між виконавцями, відстежувати продуктивність роботи кожного з них. Найголовніше ж – це те, що ви можете наочно побачити результат виконання кожного завдання, що відповідає принципам роботи, які встановлюються Scrum.

Ми пропонуємо вам можливість спробувати весь функціонал системи на практиці під час вирішення ваших поточних завдань! Для цього потрібно просто зареєструватися в Intasker – і ми надамо вам безкоштовний повний доступ.

У цей період вам будуть доступні всі передбачені в системі інструменти:

 • Можливість додавання необмеженої кількості співробітників, встановлення для них індивідуальних прав доступу та функціональних обов'язків
 • Створення будь-якої кількості завдань у проектах, призначення для них усіх необхідних реквізитів та умов
 • Створення необмеженої кількості проектів
 • Побудова наочних звітів
 • Створення ToDo-листів, які стануть аналогом Scrum-спринтам, та всі інші можливості

І все це ви можете випробувати, не заплативши жодного євро! Наша пропозиція допоможе вам оцінити всі можливості, які несе впровадження системи Intasker у вашу діяльність, переконатися в її корисності – та прийняти виважене, обдумане рішення про підключення платного тарифу, який дозволить вам користуватися всіма функціями, що пропонуються постійно!

Як ви зможете використати Scrum-методики в Intasker?

Можливостей впровадження принципів Scrum у вашу діяльність за допомогою нашої системи управління може бути безліч, ось лише деякі з них:

 • Intasker

  Формуйте ToDo-листи, в яких буде закріплено перелік завдань із певним терміном виконання

  Такі листи стануть аналогом спринтів, з яких складається робота у Scrum. Для кожного переліку завдань ви зможете призначити термін виконання та відповідальних. Для них можна налаштувати розсилку повідомлень про зміни у призначених їм завданнях. Кожен такий спринт можна коментувати, що дозволяє оперативно вносити зміни до поставлених завдань.

 • Intasker

  Заповнюйте ToDo-листи завданнями з тим чи іншим пріоритетом.

  Для кожного завдання ви можете призначити одного чи кількох виконавців, встановити терміни виконання. До кожного завдання співробітники можуть залишати коментарі, в яких вказуватиметься, скільки часу було витрачено на той чи інший етап. На підставі цього ви зможете легко та ефективно проаналізувати продуктивність робочого процесу.

 • Intasker

  Візуалізуйте етапи роботи, їх пріоритет та прогрес виконання за допомогою інформативної та наочної діаграми Ганта.

  Це зручний інструмент графічного представлення обсягу роботи, пріоритету кожного з його етапів, а також послідовності їх виконання та взаємозв'язку між ними.

Трохи статистики

Intasker сьогодні – це сервіс, що стрімко розвивається, можливості якого оцінили вже багато користувачів:

 • 400+

  Проект Intasker було засновано у 2017 році – і за цей час у ньому зареєструвалися понад 400 компаній

 • 100 000+

  На сьогоднішній день користувачами створено понад 100 000 завдань

 • 50 000+

  Успішно завершено вже понад 50 000 завдань

 • × 200%

  Темпи приросту кількості користувачів, проектів та завдань постійно збільшуються.

Аудиторія Intasker постійно зростає, а пропонований функціонал розширюється. Приєднуйтесь і ви спробуйте можливості нашої системи управління проектами безкоштовно!